ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐบาลปฏิวัติชั่วคราวสาธารณรัฐเวียดนามใต้"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{Infobox Former Country
|native_name = ''Chính phủ Cách mạng lâm thời <br />Cộng hoà miền Nam Việt Nam''
|conventional_long_name = รัฐบาลปฏิวัติเฉพาะกาลแห่ง<br />สาธารณรัฐเวียดนามใต้
|common_name = รัฐบาลปฏิวัติเฉพาะกาล
|continent = เอเชีย
20,550

การแก้ไข