ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขาพระสุเมรุ"

(== แหล่งข้อมูลอื่น == * [http://www.84000.org/tipitaka/dic/v_seek.php?text=%BE%C3%D0%CA%D8%E0%C1%C3%D8&detail=on พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์])
* [http://topicstock.pantip.com/religious/topicstock/2009/05/Y7828616/Y7828616.html เขาไกลาส]
 
* [http://maps.google.com/maps?ll=31.06661,81.312561&spn=0.088959,0.173378&t=h&z=13&vpsrc=6&lci=com.panoramio.all Mount Kailash maps.google]
 
[[หมวดหมู่:ศาสนาฮินดู]]