ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม"

 
== ประวัติ ==
[[ไฟล์:JaopischoolOldjaopit.jpg‎jpg|rightleft‎|thumb|255px|ป้ายหน้าโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ถ่ายเมื่อ ปี พ.ศ.2553 2538]]
* พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ได้แก่ อาคารเรียนถาวร 2 หลัง โรงฝึกงาน 1 หลัง บ้านพักครู 1 หลัง บ้านพักภารโรง 1 หลัง ส้วมนักเรียน 1 หลัง และสนามบาสเกตบอล จำนวน 1 สนาม
 
 
ปัจจุบันโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา มีนักเรียน 371 คน ข้าราชการครู 19 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน นักการภารโรง 2 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน
[[ไฟล์:OldjaopitOld2jaopit.jpg‎ ‎|right|thumb|255px|ป้ายหน้าโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ถ่ายเมื่อ ปี พ.ศ. 25382539]]
[[ไฟล์:Old2jaopitJaopischool.jpg‎ ‎|right|thumb|255px|ป้ายหน้าโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ถ่ายเมื่อ ปี พ.ศ. 25392553]]
[[ไฟล์:Jaopischool.jpg‎|right|thumb|255px|ป้ายหน้าโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ถ่ายเมื่อ ปี พ.ศ.2553]]
<ref>http://www.jaopit.com/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=54</ref>
 
138

การแก้ไข