ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติลิทัวเนีย"

== วันธงชาติ ==
{{โครง-ส่วน}}
{| class=wikitable
|-
! วัน !! วันสำคัญ !! ความสำคัญ
|-
| 1 มกราคม || [[วันปีใหม่]] และ [[วันธงชาติ]] || ธงชาติผืนแรกได้ชักขึ้นที่ [[Gediminas Tower]] ในปี [[พ.ศ. 2462]]
|-
| 13 มกราคม || วันรำลึกถึงวีรชน || In memory of the [[January Events]] in [[พ.ศ. 2534]]
|-
| 16 กุมภาพันธ์ || วันเอกราชของประเทศลิทัวเนีย (จาก[[จักรวรรดิรัสเซีย]], [[พ.ศ. 2461]]) || ประดับ[[ธงชาติลัตเวีย]] และ [[ธงชาติเอสโตเนีย]]
|-
| 24 กุมภาพันธ์ || วันเอกราชของประเทศ[[เอสโตเนีย]] || ประดับธงชาติลัตเวีย และ เอสโตเนีย
|-
| 11 มีนาคม || วันประกาศอิสรภาพใหม่ (จาก[[สหภาพโซเวียต]], [[พ.ศ. 2533]]) || ประดับธงชาติลัตเวีย และ เอสโตเนีย
|-
| 29 มีนาคม || วันนาโต้ (NATO) || ลิทัวเนียเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การนาโต เมื่ิอ [[พ.ศ. 2547]]; ประดับธงชาติคู่กับธงนาโต้
|-
| 1 พฤษภาคม || [[วันแรงงานสากล]] และ [[วันสหภาพยุโรป]] || ลิทัวเนียเข้าร่วมเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป เมื่ิอ พ.ศ. 2547; ประดับธงชาติคู่กับธง[[สหภาพยุโรป]]
|-
| 9 พฤษภาคม || [[วันแห่งชัยชนะ (ยุโรปตะวันออก)|ชัยชนะเหนือเยอรมนี]] || วันสิ้นสุดของ[[มหาสงครามของผู้รักชาติ]] ซึ่งกองทัพแดง,เอาชนะ[[นาซีเยอรมัน]] [[ในสงครามโลกครั้งที่2]], [[พ.ศ. 2488]]
|-
| 15 พฤษภาคม || Day of Convening of the Constituent Seimas || In honor of the [[Constituent Assembly of Lithuania]]
|-
| 14 มิถุนายน || วันแห่งความหวัง || เพื่อรำลึกวันรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจาก[[การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในไซบีเรีย]]โดยรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ [[พ.ศ. 2484]] ; (ลดธงครึ่งเสา)
|-
| 15 มิถุนายน || วันรำลึกการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ || เพื่อรำลึกวันรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์โดยรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์[[พ.ศ. 2483]] ; (ลดธงครึ่งเสา)
|-
| 6 กรกฎาคม|| [[วันเถลิงวัลย์ราชสมบัติ(ลิทัวเนีย)|วันเถลิงวัลย์ราชสมบัติ]] || วันเถลิงวัลย์ราชสมบัติของปฐมกษัตริย์แห่งลิทัวเนีย, [[Mindaugas]], in 1253
|-
| 15 กรกฎาคม || วันที่ระลึก[[ศึกกรุนน์วาร์ด]] || Commemorates the Lithuanian and Polish victory over the Teutonic Knights in 1410
|-
| 23 สิงหาคม || วันริบบิ้นสีดำ || Marks the signing of the [[Molotov-Ribbentrop Pact]] [[พ.ศ. 2482]]; (ลดธงครึ่งเสา)
|-
| August 31 || วันแห่งอิสรภาพ || [[กองทัพแดง]]ได้ถอนทหารออกไปจากลิทัวเนียเมื่อ [[พ.ศ. 2536]]
|-
| 23 กันยายน || วันรำลึก[[การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิว]] ||เพื่อรำลึกรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ชาวยิวโดยรัฐบาลนาซีเยอรมัน [[พ.ศ. 2486]] ; (ลดธงครึ่งเสา)
|-
| 25 ตุลาคม || วันรัฐธรรมนูญ || วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของลิทัวเนีย [[พ.ศ. 2535]]
|-
| 18 พฤศจิกายน || วันเอกราชของประเทศลัตเวีย || ประดับธงชาติลัตเวีย และ เอสโตเนีย
|-
| 23 พฤศจิกายน || วันกองทัพลิทัวเนีย || เพื่อรำลึกการสถาปนากองทัพลิทัวเนีย เมื่อ พ.ศ. 2461
|-
|}
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม