ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติลิทัวเนีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
}}
 
'''[[ธงชาติ]][[ลิทัวเนีย]]''' มีลักษณะเป็น[[ธงสามสี]]แบ่งตามแนวนอน พื้น[[สีเหลือง]] [[สีเขียว]]และ[[สีแดง]] เรียงจากบนลงล่าง ความกว้างแต่ละแถบเท่ากัน ธงนี้เริ่มใช้เมื่อวันที่ [[20 มีนาคม]] [[พ.ศ. 2532]] ซึ่งเป็นเวลาเกือบ 2 ปี ก่อน[[การล่มสลายของสหภาพโซเวียต]]และการประกาศเอกราช ก่อนหน้านี้ธงนี้เคยใช้เป็นธงชาติลิทัวเนียในช่วงปี พ.ศ. 2461 - 2483 ซึ่งเป็นช่วงที่ลิทัวเนียอยู่ภายใต้การยึดครองของสหภาพโซเวียต โดยที่สีในธงดังกล่าวสว่างกว่าสีที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน<ref>{{cite web |url=http://www.flaggenlexikon.de/flitauen.htm |title=National Flagge des Litauen |accessdate=2005-04-14 |author=Volker Preuß|coauthors= }} {{de}}</ref> ต่อมาหลังการยึดครองระยะสั้นของ[[นาซีเยอรมนี]]ช่วง[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] ลิทัวเนียมีฐานะเป็น[[สาธารณรัฐสังคมนิยมโซเวียตลิทัวเนีย]] ธงชาติในยุคนี้เริ่มแรกเป็น[[ธงแดง]]แบบ[[ธงชาติสหภาพโซเวียต]]พร้อมอักษรบอกนามประเทศ ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นธงแดงแบบโซเวียตมีแถบ[[สีขาว]]และสีเขียวอยู่ตอนล่าง
 
ธงชาติลิทัวเนียที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้เป็นการปรับปรุงจากธงชาติสมัยประกาศเอกราชเล็กน้อย โดยแก้สัดส่วนธงเดิมจาก 1:2 เป็น 3:5 ใน [[พ.ศ. 2547]]
 
== การออกแบบ ==
{| width="60%" border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" style="background: #f9f9f9; border: 1px solid #aaaaaa; border-collapse: collapse; white-space: nowrap; text-align: left"
|- style="text-align: center; background: #eee"
! โทนสี
! style="background-color:#FDB913"|สีเหลือง
! style="background-color:#006A44"|สีเขียว
! style="background-color:#C1272D"|สีแดง <ref>{{lt icon}} [http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=254508&p_query=purpuro&p_tr2=2 Lithuanian Heraldry Commission]. The color red is described in Lithuanian as "purpuro," which means "purple." However, that doesn't mean the flag color itself is purple. This error was made in regard to the Presidential Standard in early reports by [[vexillology|vexillologist]] publications.</ref>
|-
| [[แพนโทน]]<ref>{{lt icon}} [http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=254508&p_query=purpuro&p_tr2=2 Lithuanian Heraldry Commission]</ref><ref name="lrv">{{Cite web |title=Lithuanian Government - flag standard|url=http://www.lrv.lt/bylos/herbas-logo/LR_veliava_ir_herbas.pdf |format=PDF|accessdate=2008-01-23 |postscript=<!--None-->}}</ref>
| 15-0955 TP / 1235 c/u
| 19-6026 TP / 349 c/u
| 19-1664 TP / 180 c/u
|-
| [[RGB color model|RGB]]<ref name="lrv" />
| 253-185-19
| 0-106-68
| 193-39-45
|-
| [[Web colors|Web_colors]]<ref name="lrv" />
| fdb913
| 006a44
| c1272d
|-
| [[CMYK color model|CMYK]]<ref name="lrv" />
| 0-30-100-0
| 100-55-100-0
| 25-100-100-0
|}
 
== วันธงชาติ ==
{{โครง-ส่วน}}
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม