ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คลาส (คอมพิวเตอร์)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(+หมวดหมู่ +ภาษา +โครง)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
# ข้อมูล (data) หรือ คุณสมบัติ (property)
# พฤติกรรมการทำงาน (method)
 
== ตัวอย่าง ==
 
=== ภาษาจาวา ===
<pre>
public class Example {
private int data;
 
public int getData() {
return data;
}
 
public void setData(int d) {
data = d;
}
}
</pre>
 
 
 
 
[[หมวดหมู่:การเขียนโปรแกรม]]
ผู้ใช้นิรนาม