ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คิม ยอง ซู"

แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.
(แจ้งไม่เป็นสารานุกรมด้วยสจห.)
(แจ้งต้องการเก็บกวาดด้วยสจห.)
{{เก็บกวาด}}
{{ไม่เป็นสารานุกรม}}
{{ต้องการอ้างอิง}}
21,657

การแก้ไข