ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| group = [[สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพิ้นฐาน]]
| class_range = มัธยมศึกษาปีที่ 1-6
| headman = <center>[[ไฟล์:Onitcha.jpg|65px]]<br>[[นางอรณิชชา คชนา|นางอรณิชชา คชนา]]</center>
| motto = '''ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้''' <br> ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ <br><small> (ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้) </small>
| song = มาร์ชห้วยกระเจาพิทยาคม
 
ปัจจุบันโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบบสหศึกษา มีนักเรียน 371 คน ข้าราชการครู 16 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 3 คน นักการภารโรง 1 คน พนักงานขับรถยนต์ 1 คน
[[ไฟล์:Oldjaopit.jpg‎ ‎|right|thumb|255px|โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ถ่ายเมื่อ ปี พ.ศ. 2538]]
[[ไฟล์:Old2jaopit.jpg‎ ‎|right|thumb|255px|ป้ายหน้าโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ถ่ายเมื่อ ปี พ.ศ. 2539]]
[[ไฟล์:Jaopischool.jpg‎|right|thumb|255px|ป้ายหน้าโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ถ่ายเมื่อ ปี พ.ศ.2553]]
138

การแก้ไข