ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สันนิบาตชาติ"

* คณะกรรมการเพื่อผู้ลี้ภัย มีผลงานโดดเด่นคือการนำเชลยศึกสงคราม 427,000 คน จากประเทศรัสเซียส่งกลับประเทศดั้งเดิม 26 ประเทศ
* คณะกรรมการเศรษฐกิจและการเงิน
* คณะกรรมการดูแลดินแดนใต้อาณัติสันนิบาต (ดูที่[[#ดินแดนใต้อาณัติ|ดินแดนใต้อาณัติ]])
* คณะกรรมการศึกษาสถานะทางกฎหมายของสตรี ต่อมากลายเป็น[[คณะกรรมการเพื่อสถานะของสตรี]] ในสหประชาชาติ
* คณะกรรมการการสื่อสารและคมนาคม มีผลงานจัดตั้งอนุสัญญาเพื่อควบคุมท่าเรือ น่านน้ำ และทางรถไฟ ระหว่างประเทศ
183

การแก้ไข