ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สันนิบาตชาติ"

{{legend|#cccccc|อาณานิคมของรัฐที่ไม่เป็นสมาชิก}}]]
 
เมื่อเริ่มต้นมีรัฐสมาชิกร่วมก่อตั้งสันนิบาต 42 ประเทศ แต่มีเพียง 23 ประเทศเท่านั้นที่เป็นสมาชิกจนกระทั่งยุบสันนิบาตในปี ค.ศ. 1946 สันนิบาตมีจำนวนสมาชิกมากที่สุดคือ 58 ซึ่งประเทศไทยรวมอยู่ในช่วงปี ค.ศ. 1934-1935<ref>{{cite web|url=http://www.indiana.edu/~league/nationalmember.htm|publisher=มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอินเดียนา|accessdate=26 พฤศจิกายน 2011|title=รัฐสมาชิกของสันนิบาตชาติ}} {{en icon}}</ref>ประเทศเหล่านี้ด้วย
 
สันนิบาตมีจำนวนรัฐสมาชิกมากที่สุดคือ 58 ประเทศในช่วงปี ค.ศ. 1934-1935<ref>{{cite web|url=http://www.indiana.edu/~league/nationalmember.htm|publisher=มหาวิทยาลัยแห่งรัฐอินเดียนา|accessdate=26 พฤศจิกายน 2011|title=รัฐสมาชิกของสันนิบาตชาติ}} {{en icon}}</ref>
 
== อ้างอิง ==
183

การแก้ไข