ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม"

| นายวิบูลย์ คงมั่น ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 1 มีนาคม 2552
|-
|
|[[ไฟล์:Boss005.jpg|50px|ประทีป จำปาศรี]]
| วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552
| นายประทีป จำปาศรี ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
|-
|}
 
== ความหมายของตราโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ==
[[ไฟล์:jaopitlogo2011.png|thumb|140px|center|]]
138

การแก้ไข