ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สันนิบาตชาติ"

 
== โครงสร้าง ==
[[ไฟล์:Palais des nations.jpg|leftright|thumb|[[วังแห่งประชาชาติ]] ณ กรุงเจนีวา เป็นสำนักงานใหญ่ของสันนิบาตตั้งแต่ปี 1929 จนกระทั่งถูกยุบ]]
 
องค์กรที่สำคัญมี 3 องค์กรคือ:
* '''สำนักงานเลขาธิการ''' (Secretary-General) เลขาธิการที่ได้รับเลือกมีหน้าที่จัดทำรายงาน รักษาเอกสาร อำนวยการวิจัย และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ
 
และมีหลายหน่วยงานและคณะกรรมการ (commission) อื่น ๆ อีก ซึ่งบางองค์การเมื่อมีการยุบสันนิบาตชาติก็ได้ถ่ายโอนไปยังในสังกัดของสหประชาชาติ
* '''ศาลยุติธรรมถาวรระหว่างประเทศ''' (ต่อมากลายเป็น[[ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ]]) ทำหน้าที่พิจารณาคดีและตัดสินข้อพิพาทระหว่างประเทศ
* '''[[องค์การแรงงานระหว่างประเทศ]]''' มีผลงานโดดเด่นได้แก่ การรณรงค์ให้ทำงานแปดชั่วโมงต่อวัน การรณรงค์คัดค้านแรงงานเด็ก และสนับสนุนสิทธิของผู้หญิงในสถานที่ทำงาน
* '''องค์การอนามัย''' (ต่อมากลายเป็น[[องค์การอนามัยโลก]]) มีผลงานโดดเด่นทางด้านการต่อสู้โรคเรื้อน มาลาเรีย ไข้เหลือง และไข้รากสาดใหญ่
* '''คณะกรรมการทาส''' ทำหน้าที่ขจัดระบอบทาสและการบังคับขายประเวณี โดยเฉพาะในประเทศอาณานิคม
* '''คณะกรรมการเพื่อผู้ลี้ภัย''' มีผลงานโดดเด่นคือการนำเชลยศึกสงคราม 427,000 คน จากประเทศรัสเซียส่งกลับประเทศดั้งเดิม 26 ประเทศ
* '''คณะกรรมการเศรษฐกิจและการเงิน'''
* คณะกรรมการเพื่อความร่วมมือทางปัญญา (ต่อมากลายเป็น[[องค์การยูเนสโก]]) ทำหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนวารสารและสิ่งตีพิมพ์ระหว่างประเทศ
* '''คณะกรรมการศึกษาสถานะทางกฎหมายของสตรี''' ต่อมากลายเป็น[[คณะกรรมการเพื่อสถานะของสตรี]] ในสหประชาชาติ
* '''คณะกรรมการการสื่อสารและคมนาคม''' มีผลงานจัดตั้งอนุสัญญาเพื่อควบคุมท่าเรือ น่านน้ำ และทางรถไฟ ระหว่างประเทศ
* '''คณะกรรมการเพื่อความร่วมมือทางปัญญา''' (ต่อมากลายเป็น[[องค์การยูเนสโก]]) ทำหน้าที่ปกป้องทรัพย์สินทางปัญญา สนับสนุนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนวารสารและสิ่งตีพิมพ์ระหว่างประเทศ
 
== อ้างอิง ==
183

การแก้ไข