ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สันนิบาตชาติ"

* [[ศาลยุติธรรมถาวรระหว่างประเทศ]] ซึ่งต่อมากลายเป็น[[ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ]]ของสหประชาชาชาติ ทำหน้าที่พิจารณาคดีและตัดสินข้อพิพาทระหว่างประเทศ
* [[องค์การแรงงานระหว่างประเทศ]] มีผลงานโดดเด่นได้แก่ การรณรงค์ให้ทำงานแปดชั่วโมงต่อวัน การรณรงค์คัดค้านแรงงานเด็ก และสนับสนุนสิทธิของผู้หญิงในสถานที่ทำงาน
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{องค์การสหประชาชาติ}}
183

การแก้ไข