ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
# [[ไฟล์:05jp.jpg‎|50px]] วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2552 นายประทีป จำปาศรี ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554
# [[ไฟล์:06jp.jpg‎|50px]] วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 นางอรณิชชา คชนา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจนถึงปัจจุบัน
 
== ความหมายของตราโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ==
[[ไฟล์:jaopitlogo2011.png|thumb|140px|center|]]
เครื่องหมายโรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคมมีลักษณะเป็นรูปพระปรางค์เขารักษ์
{| class="wikitable"
|-
!
! ความหมาย
|-
| พระปรางค์เขารักษ์
| เป็นพระปรางค์ประจำอำเภอห้วยกระเจา
|-
| เปลวเทียน
| แสงสว่างแห่งปัญญา
|-
| วงกลมล้อมรอบปรัชญา
| ภายในวงกลมล้อมรอบมีปรัชญาโรงเรียน เขียนคำว่า ธมฺโม สุจิณฺโณ สุขมาวหาติ ธรรมที่ประพฤติดีแล้ว ย่อมนำสุขมาให้
|-
|}
 
 
== อ้างอิง ==
138

การแก้ไข