เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ประวัติศาสตร์ฝรั่งเศส}}
'''ราชวงศ์คากาโรลินเจียนแล็งฌีย็อง''' เป็นราชวงศ์ที่ปกครอง[[อาณาจักรแฟรงก์]]ในยุโรปหลังการล่มสลายของ[[จักรวรรดิโรมัน]] เป็นอาณาจักรที่นับถิอ[[ศาสนาคริสต์]][[นิกายโรมันคาทอลิก]] สืบทอดอำนาจมาจากราชวงศ์เมโรวินเจียน
 
[[ราชวงศ์เมโรวินเจียน]]เป็นราชวงศ์ที่ปกครองอาณาจักรแฟรงก์ ก่อตั้งโดย[[พระเจ้าคลอวิสที่ 1]] เมื่อพระองค์ขึ้นปกครองแคว้นกอทหรืออาณาจักรแฟรงก์ พระองค์หันไปนับถือศาสนาคริสต์และนำศาสนาคริสต์เข้ามาเผยแพร่ในอาณาจักร อย่างไรก็ตาม เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ลง อำนาจทั้งหมดตกไปอยู่ในมือของขุนนางตระกูลคาโรลินเจียน โดยเฉพาะชาร์ล มาร์เตลที่สามารถยกกองทัพไปต้านทานการรุกรานของชาวมุสลิมจากคาบสมุทรไอบีเรีย
 
ต่อมาใน [[พ.ศ. 1294]] เปแปงร่างเตี้ยบุตรของชาร์ล มาร์เตลได้ปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์ ล้มล้างราชวงศ์เมโรวินเจียน ตั้งราชวงศ์คาโรลินเจียนขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ สันตะปาปาได้ให้การสนับสนุนราชวงศ์ใหม่นี้ด้วย กษัตริย์ราชวงศ์นี้ได้ให้การอุปถัมภ์ศาสนาคริสต์และสนับสนุนอำนาจของสันตะปาปาจนทำให้สันตะปาปามีอำนาจทางโลกมากขึ้น จนในที่สุดสันตะปาปาลีโอที่ 3 ได้สถาปนาพระเจ้าชาร์เลอมาญพระราชโอรสของพระเจ้าเปแปงขึ้นเป็นจักรพรรดิของชาวโรมันในวันตริสต์มาส [[พ.ศ. 1343]]
 
จักรวรรดิแฟรงก์ในยุคของราชวงศ์คาโรลินเจียนเริ่มเสื่อมสลายเมื่อ[[พระเจ้าหลุยส์ผู้ศรัทธา]]แบ่งดินแดนให้โอรส 3 พระองค์ตาม[[สนธิสัญญาแวร์เดิง]] [[พ.ศ. 1386]] หลังจากนั้น เมื่อถูกพวกไวกิ้งรุกราน การรวมศูนย์อำนาจจึงล่มสลาย อำนาจตกไปอยู่ในมือของพวกขุนนาง จนเข้าสูการปกครองระบอบฟิวดัลในที่สุด
== อ้างอิง ==
* อนันต์ชัย เลาหะพันธุ. เรื่องน่ารู้ในยุโรปสมัยกลาง. กทม: ศักดิ์โสภาการพิมพ์. 2550
21,657

การแก้ไข