ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้านครรัฐผู้คัดเลือก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(สิทธิสรรเจ้า ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น เจ้านครรัฐผู้คัดเลือก: ตามอ้างอิง)
'''เจ้านครรัฐผู้คัดเลือก'''<ref>ราชบัณฑิตยสถาน, ''สารานุกรมประเทศในทวีปยุโรป ฉบับราชบัณฑิตยสถาน'', ราชบัณฑิตยสถาน, 2550, หน้า 211</ref> ({{lang-la|Princeps Elector}}, {{lang-de|Kurfürst}}, {{lang-en|Prince-elector หรือ Electors}}) คือสมาชิกของ[[คณะผู้คัดเลือก]] (electoral college) แห่ง[[จักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]] ซึ่งมีหน้าที่ในการเลือก[[พระมหากษัตริย์แห่งชนโรมัน]]พระองค์ใดพระองค์หนึ่งให้ขึ้นครองราชย์เป็น[[สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งโรมันอันศักดิ์สิทธิ์]]
 
[[ทายาทผู้มีสิทธิโดยตรง]]ของเจ้านครรัฐผู้คัดเลือกเรียกว่า'''เจ้าชายแห่งผู้คัดเลือก''' (electoral prince) เจ้านครรัฐผู้คัดเลือกถือเป็นผู้มีเกียรติรองจากพระมหากษัตริย์และพระจักรพรรดิ
 
ตามทฤษฎีแล้วจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้ที่มาจากการเลือกตั้ง แต่ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 15 การเลือกตั้งก็มักจะเป็นเพียงการทำเพียงพิธี โดยมีพระจักรพรรดิผู้สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์[[ฮับส์บวร์ก]]ของออสเตรีย ที่ตำแหน่งมักจะเป็นของพระราชโอรสองค์โตของจักรพรรดิผู้เสด็จสวรรคต แต่กระนั้นตำแหน่งมิได้เป็นตำแหน่งสืบทอดในตระกูลเดียวกัน และทายาทไม่สามารถเรียกตนเองว่า "จักรพรรดิ" โดยมิได้รับเลือก
38,884

การแก้ไข