ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{กึ่งล็อก|small=yes}}{{เว็บย่อวิกิ|[[WP:NOTE]]}}
{{ความโดดเด่นของบทความ}}
{{รวมความโดดเด่น}}
{{nutshell|'''วิกิพีเดียครอบคลุมเฉพาะหัวเรื่องที่มีความโดดเด่นเท่านั้น''' หมายความว่า แหล่งข้อมูลที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบทความ "รับรู้" ถึงความสำคัญของหัวเรื่องนั้น หากบทความใดที่เป็นไปตามเงื่อนไขด้านล่างและไม่ขัดต่อนโยบาย [[WP:NOT]] ถือเป็นอันใช้ได้}}
{{รวมความโดดเด่น}}
 
ในวิกิพีเดีย '''เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม''' เป็นการตัดสินว่าเรื่องใดเหมาะสมแก่การเขียนเป็นบทความในวิกิพีเดีย ข้อมูลบนวิกิพีเดียจะต้อง[[WP:V|สามารถพิสูจน์ยืนยันได้]] หากไม่มีแหล่งข้อมูลอันน่าเชื่อถือและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับเนื้อหาแล้ว หัวเรื่องนั้นก็ไม่ควรเป็นบทความต่างหาก แนวคิดของการนับว่าเป็นสารานุกรมของวิกิพีเดียใช้เป็นมาตรฐานเพื่อป้องกันการเพิ่มเติมเนื้อหาอย่างขาดการพิจารณา (indiscriminate inclusion) บทความและหัวข้อรายชื่อจะต้องมีความโดดเด่นหรือ "ควรค่าแก่การรู้จัก" (worthy of notice) การนับว่าเป็นสารานุกรมนั้นไม่จำเป็นจะต้องขึ้นอยู่กับชื่อเสียง ความสำคัญ หรือความเป็นที่นิยม แม้สิ่งเหล่านี้จะทำให้หัวเรื่องต่าง ๆ เป็นไปตามแนวปฏิบัติตามที่ได้อธิบายไว้ด้านล่าง
149,474

การแก้ไข