ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{เว็บย่อ|สวทช}}
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ
| name = สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
| footnote = หน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
}}
'''สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ''' ('''สวทช.''' หรือ NSTDA) เป็นหน่วยงานในกำกับของ[[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]] มีหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 
'''สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ''' (สวทช. หรือ NSTDA) เป็นหน่วยงานในกำกับของ[[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]] มีหน้าที่พัฒนาขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยดำเนินกิจกรรมด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากร และการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 
== ประวัติ ==
 
[[หมวดหมู่:สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ| ]]
[[หมวดหมู่:กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี|พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สำนักงาน)]]
[[หมวดหมู่:หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย]]
{{โครง}}