ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชาววิซิกอท"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  11 ปีที่แล้ว
บอต: การจัดรูปแบบเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ
(r2.4.3) (โรบอต ลบ: de:Westgoten)
(บอต: การจัดรูปแบบเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ)
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* Amory, Patrick. ''People and Identity in Ostrogothic Italy, 489–554''. Cambridge: Cambridge University Press, 2003. ISBN 0 -52152 -635 -3.
* Bachrach, Bernard S. "A Reassessment of Visigothic Jewish Policy, 589-711." ''American Historical Review'' 78, no. 1 (1973): 11-34.
* Collins, Roger. ''The Arab Conquest of Spain, 710-797''. Oxford: Blackwell Publishers, 1989. Reprinted 1998.
* Collins, Roger. ''Law, Culture, and Regionalism in Early Medieval Spain''. Great Yarmouth: Variorum, 1992. ISBN 0 -86078 -308 -1.
* Collins, Roger. ''Visigothic Spain, 409–711''. Oxford: Blackwell Publishing, 2004. ISBN 0 -631 -18185 -7.
* Constable, Olivia Remie. "A Muslim-Christian Treaty: The Treaty of Tudmir (713)." In ''Medieval Iberia: Readings from Christian, Muslim, and Jewish Sources'', ed. Olivia Remie Constable, 37-38. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997.
* Constable, Olivia Remie, and Jeremy duQ. Adams. "Visigothic Legislation Concerning the Jews." In ''Medieval Iberia: Readings from Christian, Muslim, and Jewish Sources'', ed. Olivia Remie Constable, 21-23. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997.
* [[Peter Heather|Heather, Peter]]. ''The Goths''. Oxford: Blackwell Publishers, 1996.
* Helal Ouriachen, El Housin, 2009, La ciudad bética durante la Antigüedad Tardía. Persistencias y mutaciones locales en relación con la realidad urbana del Mediterraneo y del Atlántico, Tesis doctoral, Universidad de Granada, Granada.
* [[Edward James (historian)|James, Edward]], ed. ''Visigothic Spain: New Approaches''. Oxford: Oxford University Press, 1980. ISBN 0 -19 -822543 -1.
* Kennedy, Hugh. ''Muslim Spain and Portugal: A Political History of al-Andalus''. Harlow, Essex: Longman, 1996.
* Lacarra, José María. ''Estudios de alta edad media española''. Valencia: 1975.
* Mathisen, Ralph W. "Barbarian Bishops and the Churches ''in Barbaricis Gentibus'' During Late Antiquity." ''[[Speculum (journal)|Speculum]]'', 72, no. 3 (1997): 664-697.
* Mierow, Charles Christopher (translator). [http://www.ucalgary.ca/~vandersp/Courses/texts/jordgeti.html ''The Gothic History of Jordanes. In English Version with an Introduction and a Commentary''.] 1915. Reprinted by Evolution Publishing, 2006. ISBN 1 -889758 -77 -9.
* Nirenberg, David. "The Visigothic Conversion to Catholicism." In ''Medieval Iberia: Readings from Christian, Muslim, and Jewish Sources'', ed. Olivia Remie Constable, 12-20. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1997.
* Rosales, Jūratė. ''Los Godos''. Barcelona, Ed. Ariel S.A., 2nd edition, 2004. (edition in Spanish)
* [[Edward Arthur Thompson|Thompson, E. A.]]. ''The Visigoths in the Time of Ulfila''. Oxford: Oxford University Press, 1966.
* [[Edward Arthur Thompson|Thompson, E. A.]]. ''The Goths in Spain''. Oxford: Clarendon Press, 1969.
* Vékony, Gábor. [http://www.hungarian-history.hu/lib/chk/ ''Dacians-Romans-Romanians''.] Toronto: Matthias Corvinus Publishing, 2000. ISBN 1 -882785 -13 -4.
* [[John Michael Wallace-Hadrill|Wallace-Hadrill, John Michael]]. ''The Barbarian West, 400–1000''. 3rd ed. London: Hutchison, 1967.
* Wolf, Kenneth Baxter, ed. and trans. ''Conquerors and Chroniclers of Early Medieval Spain''. Vol. 9, Translated Texts for Historians. Liverpool: Liverpool University Press, 1999.
2,424

การแก้ไข