ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอเมืองน่าน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอเมืองน่านประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 11 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลเมืองน่าน]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลในเวียงทั้งตำบลและบางส่วนของตำบลผาสิงห์
* '''[[เทศบาลตำบลดู่ใต้]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดู่ใต้ทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลผาสิงห์ทั้งตำบล (เฉพาะนอกเขตเทศบาลเมืองน่าน)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไชยสถานทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลถืมตอง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลถืมตองทั้งตำบล
130,867

การแก้ไข