ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{| class="messagebox"
|-
| {{Arb-logo}}
|}
{| class="messagebox" style="text-align: center; background: #FAFAD2; border: 1px solid #8b0000; padding: 1em;"
| ต้องการติดต่ออนุญาโตตุลาการ โปรดปฏิบัติตาม[[#การติดต่อกับ คอต.|วิธีการข้างล่าง]] แต่พึงทราบว่า สิ่งต่าง ๆ ที่ส่งไปมาระหว่างคุณกับ คอต. นั้น จะไม่เป็นความลับเสมอไป</small>
|}
{{การอนุญาโตตุลาการ}}
'''คณะอนุญาโตตุลาการ''' (คอต.) เป็นองค์คณะอันประกอบด้วยผู้เขียนซึ่งรับผิดชอบต่อการดำเนิน[[วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ|กระบวนการอนุญาโตตุลาการวิกิพีเดีย]] คอต. มีอำนาจบังคับหนทางระงับข้อพิพาทที่มีผลผูกมัดต่อผู้เขียน ซึ่งโดยมากเป็นข้อพิพาทด้านพฤติกรรมอย่างร้ายแรงซึ่งชุมชนไม่อาจระงับได้ [[วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/นโยบาย|นโยบายการอนุญาโตตุลาการ]]อธิบายบทบาทและความรับผิดชอบของ คอต. ในรายละเอียดเพิ่มขึ้น
148,987

การแก้ไข