ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การระงับข้อพิพาท"

==กรณีเร่งด่วน==
ในบางกรณีที่เร่งด่วนมาก ๆ หรือกรณีกระบวนการยุติข้อพิพาทไม่สามารถให้ข้อสรุปได้ สามารถนำกรณีดังกล่าวไปที่หน้าต่อไปนี้ได้
* '''กรณีปลดบล็อก''' (เฉพาะเมื่อคุณถูกบล็อกอยู่) ให้ไปที่ [[WP:AN|วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ]] เพื่อการพิจารณาของผู้ดูแลโดยส่วนรวม หรือจะติดต่อผ่านทางหน้าพูดคุยหรืออีเมลของผู้ดูแลที่บล็อกก็ได้
* '''กรณีรายงานการก่อกวน''' ให้ไปที่ [[วิกิพีเดีย:รายชื่อการก่อกวน]]
* '''กรณีรายงานหุ่นเชิด''' ให้รายงานไว้ที่ [[วิกิพีเดีย:หุ่นเชิด]] สำหรับหุ่นเชิดที่สร้างความเสียหาย ให้รวมไว้ที่ [[วิกิพีเดีย:รายชื่อการก่อกวน]] ด้วย