ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การระงับข้อพิพาท"

 
=== พูดคุยกับผู้ใช้อื่น ๆ ===
หากมีการพูดคุยถึงประเด็นใด ๆ ก็ตาม ขอให้พูดคุยอย่างใจเย็นอย่าลืมเรื่องการรักษาความสงบเยือกเย็น หากมีกรณีคุณเผชิญกับพฤติกรรมที่หยาบคายหรือไม่เหมาะสมเกิดขึ้น อย่าใช้วิธีการทำนองเดียวกันเพื่อตอบโต้ ให้พึงระลึกถึงทัศนคติใคร่ครวญทัศนะของผู้เขียนคนอื่นด้วย และยืดมั่นว่าบุคคลเหล่านี้กระทำการโดยมีเจตนาดี เว้นแต่จะกระทั่งมีข้อพิสูจน์โดยชัดแจ้งว่าไม่เป็นเช่นนั้น จากนั้น คุณจึงควรค่อยพิจารณายุติใช้กระบวนการระงับข้อพิพาทโดยให้ผู้อื่นฝ่ายที่สามเข้ามามีส่วนร่วมส่วนด้วย
 
การพูดคุยกับผู้อื่นมิใช่ระเบียบพิธีรีตอง แต่หากเป็นความจำเป็นเพื่อให้สังคมทุกคนอยู่ได้สังคมดำเนินไปอย่างราบรื่น การไม่พูดคุยหรืออภิปรายจะทำให้ผู้อื่นไม่เข้าใจซึ่งเจตนาจุดยืนของคุณ และอาจทำให้การยุติระงับข้อพิพาทในระดับที่สูงขึ้นไปไม่มีประสิทธิผล ในทางกลับกัน การอภิปรายที่ต่อเนื่องและการเจรจาอย่างจริงจังระหว่างคู่กรณี แม้จะเกิดความตึงเครียด อาจไม่ประสบผลสำเร็จโดยทันทีหรือกระทั่งล้มเหลวโดยสิ้นเชิงก็ตาม เป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณกำลังพยายามหาทางออกทางระงับซึ่งปัญหานั้นแล้ว
 
นอกจากนี้ หากมีประเด็นปัญหา ลองพิจารณาเจรจาให้ได้ซึ่งข้อยุติ ไม่ว่าจะเป็นการประนีประนอมหรือการระงับข้อพิพาทชั่วคราว การกระทำดังกล่าวนี้ยังเป็นสิ่งสำคัญหากคุณต้องการเชิญชวนความเห็นจากผู้อื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวนี้ เพราะจะทำให้ผู้อื่นพิจารณาประเด็นปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผลยุติธรรม โดยปราศจากซึ่งความสับสนของการแก้ไขที่เป็นปัญหาดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง
 
==กรณีเร่งด่วน==