ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:การระงับข้อพิพาท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== การหลีกเลี่ยงข้อพิพาท ==
มีหลายวิธีที่ช่วยระงับข้อพิพาทได้อย่างเด็ดขาด ก่อนการใช้กระบวนการอย่างเป็นทางการหรือการแทรกแซงของฝ่ายที่สาม ข้อพิพาทหรือการร้องทุกข์ควรตอบสนองในขั้นต้นโดยการเข้าหาเสมอผู้เขียนที่เกี่ยวขอ้งเกี่ยวข้องและอธิบายสิ่งที่คุณเห็นว่าเป็นเหตุให้คัดค้านและเหตุใดคุณจึงคิดเช่นนั้นอย่างมีเจตนาดี ซึ่งสามารถทำได้ในหน้าอภิปรายของบทความหรือในหน้าผู้ใช้
 
=== มุ่งที่เนื้อหา ไม่ใช่ตัวบุคคล ===