ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กลุ่มเกาะ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
กลุ่มเกาะอาจพบห่างไกลในแหล่งน้ำหรืออยู่ใกล้กับผืนดินขนาดใหญ่ก็ได้ ตัวอย่างเช่น [[สกอตแลนด์]]มีเกาะมากกว่า 700 เกาะล้อมแผ่นดินใหญ่ซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นกลุ่มเกาะ กลุ่มเกาะนี้มักมีภูเขาไฟ ก่อตัวขึ้นตามหมู่เกาะโค้งที่เกิดจากเขตมุดตัวของเปลือกโลกหรือจุดศูนย์รวมความร้อน แต่ยังอาจเกิดจากการกัดเซาะ การทับถมและความสูงของพื้นที่ดิน
 
ประเทศสมัยใหม่ขนาดใหญ่ที่สุดห้าประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกาะ ได้แก่ [[อินโดนีเซีย]] [[ญี่ปุ่น]] [[ฟิลิปปินส์]] [[นิวซีแลนด์]]และ[[สหราชอาณาจักร]] รัฐกลุ่มเกาะขนาดใหญ่ที่สุดในโลกตามพื้นที่ คือ อินโดนีเซีย<ref>{{cite web | title=Indonesia | publisher=Central Intelligence Agency | work=The World Factbook | date=2008-12-04 | url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/id.html | accessdate=2008-12-07}}</ref> กลุ่มเกาะที่มีเกาะมากที่สุดอยู่ในทะลทะเล Archipelago ใน[[ฟินแลนด์]]
 
== อ้างอิง ==
21,657

การแก้ไข