ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเขี้ยวแก้ว"

+ วิกิซอร์ซ
(ลิงก์ข้ามภาษา)
(+ วิกิซอร์ซ)
{{ต้องการอ้างอิง}}
 
{{วิกิซอร์ซ|1=พระเขี้ยวแก้ว|2='พระเขี้ยวแก้ว' พระราชนิพนธ์ใน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์}}
 
'''พระเขี้ยวแก้ว''', '''พระทาฐธาตุ''' หรือ '''พระทันตธาตุ''' คือ [[พระธาตุ]]ส่วนที่เป็น[[เขี้ยว]]ของ[[พระสัมมาสัมพุทธเจ้า]] ซึ่งข้อมูลในคัมภีร์[[พระไตรปิฏก]]ใน[[ลักขณสูตร]] ได้กล่าวถึง มหาบุรุษลักษณะ 32 ประการ มีข้อความตอนหนึ่งกล่าวถึง ลักษณะของพระทาฐะหรือเขี้ยวของบุคคลผู้มีลักษณะแห่งมหาบุรุษว่า "เขี้ยวพระทนต์ทั้งสี่งามบริสุทธิ์" ข้อมูลนี้จึงทำให้ทราบและเป็นที่ยืนยันว่า พระเขี้ยวแก้วมีทั้งหมด 4 องค์
38,884

การแก้ไข