Tinuviel

เข้าร่วมเมื่อ 6 มิถุนายน 2549
(ย้อนการแก้ไขของ Wittaya.kitka (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Taweetham)
:[[ภาพ:Cscr-candidate.png|25px]] - ''ไม่มี''
 
:[[ภาพ:Symbol support vote.svg|20px]] - [[เดอะฮอบบิท]] • [[เชอร์ล็อก โฮลมส์]] • [[อีเลียด]] • [[พระอภัยมณี]] • [[กาเลวาลา]] • [[กระจุกดาวลูกไก่]] • [[ซินเดอเรลล่า]] • [[กาลิเลโอ กาลิเลอี]] • [[วิกตอร์ อูโก]] • [[อะตอม]]
 
:[[ภาพ:GA candidate.svg|25px]] - ''ไม่มี''