ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''คณะอนุญาโตตุลาการ''' (คอต.) เป็นองค์คณะอันประกอบด้วยผู้เขียนซึ่งรับผิดชอบต่อการดำเนิน[[วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ|กระบวนการอนุญาโตตุลาการวิกิพีเดีย]] คอต. มีอำนาจบังคับทางแก้ไขหนทางระงับข้อพิพาทที่มีผลผูกมัดต่อข้อพิพาทระหว่างผู้เขียน ซึ่งโดยมากเป็นข้อพิพาทด้านพฤติกรรมอย่างร้ายแรงซึ่งชุมชนไม่อาจแก้ไขระงับได้ [[วิกิพีเดีย:การอนุญาโตตุลาการ/นโยบาย|นโยบายการอนุญาโตตุลาการ]]อธิบายบทบาทและความรับผิดชอบของ คอต. ในรายละเอียดเพิ่มขึ้น
 
นอกเหนือไปจากบทบาทของ คอต. ในการแก้ไขระงับข้อพิพาทแล้ว คอต. ยังกำหนดว่าผู้เขียนคนใดมีการอนุญาตเข้าถึง CheckUser และ Oversight ตลอดจนพิจารณาบางเรื่องซึ่งมีปัจจัยพิเศษ เช่น ความเป็นส่วนตัวต้องตัดออกจากการพิจารณาสาธารณะ
อนุญาโตตุลาการมิได้เป็นทั้งลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่มูลนิธิวิกิพีเดีย หรือผู้บริหารวิกิพีเดีย พวกเขาเป็นผู้ใช้ที่มีใจสมัคร โดยมักเป็นผู้เขียนมากประสบการณ์หรือผู้ดูแลระบบ ซึ่งชุมชนผู้เขียนส่วนใหญ่เลือกตั้งมาเพื่อแก้ไขระงับข้อพิพาทซับซ้อนหรือยากที่จะควบคุมส่วนมาก ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในชุมชน และเพื่อตรวจตราบางขอบเขตซึ่งการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวต้องมีก่อน
== สมาชิก ==
148,196

การแก้ไข