ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:คณะอนุญาโตตุลาการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
อนุญาโตตุลาการมิได้เป็นทั้งลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่มูลนิธิวิกิพีเดีย หรือผู้บริหารวิกิพีเดีย พวกเขาเป็นผู้ใช้ที่มีใจสมัคร โดยมักเป็นผู้เขียนมากประสบการณ์หรือผู้ดูแลระบบ ซึ่งชุมชนผู้เขียนส่วนใหญ่เลือกตั้งมาเพื่อแก้ไขข้อพิพาทซับซ้อนหรือยากที่จะควบคุมส่วนมาก ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ในชุมชน และเพื่อตรวจตราบางขอบเขตซึ่งการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวต้องมีก่อน
== สมาชิก ==
สมาชิกปัจจุบันคือ คอต. ระบุในรายการด้านล่าง อนุญาโตตุลาการอาจ<span style="color:green">ทำงานอยู่</span>หรือ<span style="color:red">ไม่ทำงาน</span>ก็ได้ การกำหนดว่าผู้ใด<span style="color:red">ไม่ทำงาน</span>นั้น รวมถึงสาชิกที่กำลังอยู่ในระหว่างการพักร้อน, ไม่เข้าร่วมในการอนุญาโตตุลาการในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หรือประกาศว่าตนไม่อาจใช้วิกิพีเดีย รายการด้านล่างนี้เป็นข้อมูลเมื่อ ...
 
คอต. ไม่มีประธาน แต่อาจเลือกอนุญาโตตุลาการคนหนึ่งเพื่อประสานงานการทำงานให้เหมาะสมกับเวลา อนุญาโตตุลาการประสานงานคนปัจจุบัน คือ ...
 
== การติดต่อ คอต. ==
* '''ตู้พัสดุทางการ''' ให้ติดต่อ คอต. ผ่าน '''''{{NonSpamEmail|arbcom-l|lists.wikimedia.org}}''''' ซึ่งเป็นไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่[[mail:arbcom-l|เชื่อมถึงตุลาการทุกคน]]
* '''ตู้พัสดุส่วนตัว''' ตุลาการบางคนเปิดเผยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ส่วนตัวไว้ดังนี้ แต่โดยหลักแล้ว ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกระบวนอนุญาโตตุลาการแล้ว ควรติดต่อทางตู้พัสดุทางการมากกว่า
** ...
 
[[หมวดหมู่:คณะอนุญาโตตุลาการวิกิพีเดีย]]
 
148,304

การแก้ไข