ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาคมเขมรอิสระ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ความหมายอื่น|ขบวนการฝ่ายซ้าย|ขบวนการฝ่ายขวา|เขมรอิสระ}}
[[File:PRKFlag1979-1989.png|150px|right|thumb|ธงของสมาคมเขมรอิสระ ต่อมาถูกปรับใช้เป็นธงชาติของ[[สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา]].<ref name="two">Kiernan, Ben. ''How Pol Pot Came to Power''. [[London]]: Verso, 1985. p. 80</ref> สังเกตที่รูปปราสาท[[นครวัด]]มีห้ายอด ส่วนธงของเขมรอิสระที่ไม่ได้ร่วมมือกับเวียดมิญจะมีสามยอด (ซึ่งต่อมาถูกปรับมาใช้เป็นธงของ[[กัมพูชาประชาธิปไตย]])]]
'''สมาคมเขมรอิสระ''' ({{lang-en|United Issarak Front}}; {{lang-km|សមាគមខ្មែរ​ឥស្សរៈ}}) เป็นขบวนการต่อต้านการปกครองแบบอาณานิคมของ[[ฝรั่งเศส]]ใน[[กัมพูชา]]ระหว่าง พ.ศ. 2493 – 2497 และเป็นฝ่ายซ้ายของขบวนการ[[เขมรอิสระ]] เป็นกลุ่มที่ต่อต้าน[[สหภาพฝรั่งเศส]] ในช่วงที่มีการประชุมที่เจนีวา พ.ศ. 2497 กองกำลังของสมาคมเขมรอิสระควบคุมประเทศได้ครึ่งหนึ่ง.<ref>[http://countrystudies.us/cambodia/19.htm Cambodia - The Cambodian Left: The Early Phases<!-- Bot generated title -->]</ref>
 
== การก่อตั้ง ==
 
== ความขัดแย้งทางการทหาร ==
ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2493 สมาคมได้จัดตั้งโรงเรียนฝึดหัดฝึกหัดทหารโดยมีกำลังทหารประมาณ 100 คน<ref>Kiernan, Ben. ''How Pol Pot Came to Power''. [[London]]: Verso, 1985.. p. 81</ref> ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2493 ฝรั่งเศสเริ่มดำเนินการปราบปรามสมาคม โดยทางสมาคมได้รับการสนับสนุนทางทหารจากเวียดมิญราว 3,000 คน<ref>Kiernan, Ben. ''How Pol Pot Came to Power. [[London]]: Verso, 1985. p. 85</ref> ใน เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 สมาคมและเวียดมิญได้เข้าโจมตีและฆ่าผู้ว่าราชการ[[จังหวัดเปรยแวง]]ตาย ซึ่งได้นำมาใช้ในการโฆษณาความสำเร็จของสมาคม
 
== การประชุมเจนีวา ==
ในการประชุมเจนีวา สมาคมส่งตัวแทนไปร่วมสองคนคือแก้ว โมนี และเมย โพ ในการประชุมเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในอินโดจีนนี้ เวียดมิญได้เสนอให้รัฐบาลฝ่ายต่อต้านของเขมรมีสิทธิในการเจรจากับรัฐบาลนี้เทียบเท่ากับรัฐบาลของราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก[[สหภาพโซเวียต]]และ[[จีน]] ในขณะที่ฝ่ายตะวันตกต้องการให้ถอนการรับรองสมาคมเขมรอิสระ ผลสำเร็จจากการประชุมครั้งนี้คือ ข้อตกลงสงบศึกซึ่งรวมทั้งฝ่ายสมาคมเขมรอิสระด้วย กัมพูชาได้รับเอกราชภายใต้การปกครองของพระนโรดม สีหนุ และการถอนกำลังของเวียดมิญออกจากกัมพูชา.<ref>Kiernan, Ben. ''How Pol Pot Came to Power''. [[London]]: Verso, 1985. p. 141-155</ref>
 
== สมาคมเขมรอิสระกับพุทธศาสนา ==
17,869

การแก้ไข