ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ค่าคงตัวอ็อยเลอร์–มัสเกโรนี"