ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด"

* '''[[วิกิพีเดีย:เนื้อหาที่ใช้งานโดยชอบธรรม|เนื้อหาที่ใช้งานโดยชอบธรรม]]'''
: แนวทางในการใช้ภาพ คลิปเสียง วิดีโอคลิปที่มีลิขสิทธิ์ ในลักษณะการใช้งานโดยชอบธรรมต้องมีการอธิบายถึงลิขสิทธิ์ของภาพ รวมถึงที่มา และเหตุผลการใช้งานของภาพ โดยภาพที่อัปโหลดทำหน้าที่ช่วยอธิบายให้บทความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้น
* '''[[วิกิพีเดีย:ระวังเสียอรรถรส|ระวังไม่ต้องกลัวเสียอรรถรส]]'''
: การที่ข้อความใดข้อความหนึ่งทำให้เสียอรรถรสไม่เป็นเหตุให้ข้อความดังกล่าวถูกลบไปจากบทความได้
* '''[[วิกิพีเดีย:เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม|เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม]]'''
18,837

การแก้ไข