ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สาราลา ตามาง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==ประวัติ==
นางสาราลา ตามัง เกิดในครอบครัวเชื้อสาย[[ตามัง|ชนเผ่าตามัง]] โดยเธอเข้ารับราชการเป็นพระสนมแก่พระมหากษัตริย์ตั้งแต่เธอยังเป็นสาวสะพรั่ง และเป็นที่ยอมรับกันว่า[[สมเด็จพระราชาธิบดีตริภุวนวีรพิกรมศาหเทวะ]] ทรงมีพระสนมกว่า 100 คน ในช่วงปี [[ค.ศ. 1940]]<ref name="สาราลา">{{cite web |url=http://www.thenational.ae/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080612/FOREIGN/916283287/1103/NEWS|title=Secret royal concubine, 94, to remain at palace|accessdate=2010-09-5|work=Hannah Gardner, Foreign Correspondent|date=June 13. 2008 4:31AM UAE / June 13. 2008 12:31AM GMT}}</ref> ต่อมาเมื่อ[[สมเด็จพระราชาธิบดีตริภุวนวีรพิกรมศาหเทวะ]] เสด็จสวรรคต ณ [[ประเทศสวิตเซอร์แลนด์]]ในปี [[ค.ศ. 1955]] นางสาราลาก็ยังพำนักอยู่ในเรือนเล็กสีขาวภายในพระราชวังนารายันหิติตลอดมา ซึ่งแท้จริงแล้วเธอสามารถอยู่ภายในพระราชวังได้ตามกฎหมาย เนื่องจากเธอเป็นพระสนมคนโปรดของอดีตกษัตริย์<ref name="สาราลา"/> นอกจากนี้เธออ้างว่าเธอมีชัยชนะด้านความรักเหนือพระราชินีสองพระองค์ในรัชกาล คือ พระนางกันติ และพระนางไอศวารี<ref name="sar">{{cite web |url=http://www.thaindian.com/newsportal/south-asia/nepal-kings-90-yr-old-concubine-in-royal-distress_10083443.html|title=Nepal king’s 90-yr-old concubine in royal distress|accessdate=2011-10-30|work=DePers.nl|date=13 สิงหาคม 2551}}</ref>
 
==ชีวิตหลังการสวรรคตของสวามี==
หลังจากการสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีตริภุวนวีรพิกรมศาหเทวะ เธอยังคงพำนักอยู่ในเรือนเล็กของพระราชวังตามเดิม แต่วิถีชีวิตในพระราชวังของเธอก็ไม่ได้มีความสุขเลย เนื่องจากพระบรมวงศานุวงศ์เนปาลไม่ยอมรับในตัวเธอ มีการมอบเสื้อผ้าพื้นๆให้เธอนุ่งห่ม และอาหารจำนวนเล็กน้อยให้เธอรับประทาน<ref name="สาราลา"/> โดยท้ายที่สุดเธอจึงออกมาจากพระราชวังและพำนักที่วัดซึ่งตั้งอยู่ภายใน[[พระราชวังหนุมานโธกา]]ที่อยู่ห่างไม่กี่กิโลเมตร
 
==การเปลี่ยนแปลงการปกครองเนปาล==
หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองในเนปาล ได้มีการถอดถอน[[สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ]] พระราชนัดดาใน[[สมเด็จพระราชาธิบดีตริภุวนวีรพิกรมศาหเทวะ]] ลงจากตำแหน่งประมุขแห่งรัฐ ยกเลิกระบอบการปกครองแบบราชาธิปไตยเป็นสาธารณรัฐ<ref>{{cite news|url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7163034.stm|title=Vote to abolish Nepal's monarchy|publisher=[[BBC News]]|date=2007-12-28|accessdate=2010-08-13}}</ref> พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ถูกลดพระอิสริยยศเป็นสามัญชน และให้เหล่าพระบรมวงศานุวงศ์เนปาลให้ออกจากพระราชวังนารายันหิติ ซึ่งจะมีการดัดแปลงเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ<ref>{{cite web |url=http://www.depers.nl/buitenland/212786/Koninklijk-paleis-van-Nepal-wordt-museum.html|title=Koninklijk paleis van Nepal wordt museum|accessdate=2010-09-6|work=DePers.nl|date=maandag 16 juni 2008 13:32}}</ref> โดย[[สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรวีรวิกรมศาหเทวะ|สมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทร]]พร้อมด้วย[[สมเด็จพระราชินีโกมลราชยลักษมีเทวีศาหะ|สมเด็จพระราชินีโกมล]] ได้เสด็จออกจากพระราชวังนารายันหิติก่อนหน้าเส้นตาย 1 วัน โดยได้อาศัยอยู่ในพระราชวังฤดูร้อนนาคารชุนะ (Nagarjuna) ซึ่งอยู่ชานเมือง ส่วนมกุฎราชกุมารแห่งเนปาลได้อาศัยอยู่ในบ้านส่วนพระองค์กลางกรุงของสมเด็จพระราชาธิบดีชญาเนนทรา แต่รัฐบาลเนปาลก็อนุญาตให้[[สมเด็จพระราชินีรัตนาราชยลักษมีเทวีศาหะ|สมเด็จพระราชินีรัตนาในสมเด็จพระราชาธิบดีมเหนทรวีรวิกรมศาหเทวะ]] พำนักภายในพระราชวังนารายันหิติได้ โดยให้พำนักในพระตำหนักมเหนทรมันซิล ที่มีพื้นที่เพียง 30 เฮกตาร์<ref name="สาราลา"/> ส่วนนางสาราลาก็ได้ถูกเรียกตัวให้กลับไปพำนัก ณ เรือนหลังเล็กสีขาว ภายในพระราชวังนารายันหิติได้ เนื่องจากเหล่ารัฐมนตรีให้เหตุผลว่า ''"เธอไม่มีครอบครัวและไม่มีทรัพย์สมบัติ"''<ref name="สาราลา"/> และเห็นว่าทั้งสองคนชราภาพมากแล้ว<ref name="sar"/><ref>[http://www.tiewnepal.com/show_article.php?a_id=61&view=1 อดีตประมุขเนปาล ทิ้งวัง-เคลียร์ข่าวลืออดีต]</ref><ref>[http://beacononline.wordpress.com/2008/06/10/former-queen-mother-allowed-to-stay-in-palace/#more-2626 Former queen mother allowed to stay in palace] Barun Roy on June 10, 2008</ref> ยอกจากนี้เธอยังได้รับเงินสงเคราะห์จากรัฐบาลเดือนละ 50,000 รูปีเนปาล เพื่อใช้จ่ายด้านเสื้อผ้า, อาหาร และยา<ref name="sar"/>
 
==อ้างอิง==
43,278

การแก้ไข