ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อคณะสหเวชศาสตร์ในประเทศไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || {{อยู่}} || {{อยู่}}สาขา[[เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก]]
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]]|| {{อยู่}}<center>{{ถูก}}</center> || || || {{อยู่}}สาขา[[การส่งเสริมสุขภาพ]]
|-
| [[คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา]]|| || || || {{อยู่}}สาขา[[ชีวเวชศาสตร์]]
ผู้ใช้นิรนาม