ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอตะกั่วป่า"

=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอตะกั่วป่าประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 7 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลเมืองตะกั่วป่า]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะกั่วป่าทั้งตำบล
* '''[[เทศบาลตำบลบางนายสี]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางนายสีทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางไทรและตำบลตำตัวทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางม่วงทั้งตำบล
2,875

การแก้ไข