ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| budget = 1,647.8 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2554]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/060/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554]</ref>
| group =
| type_headman = รักษาราชการแทนผู้ว่าการ
| headman = นาย[[พิศิษฐ์ ลีลาวชิโรภาส]] รักษาราชการแทน
| type_secretary = รองผู้ว่าการ
| secretary = นายศิริพงษ์ วีระแสงพงษ์<br>นางสุกัญญา สุวัฒนวงศ์<br>นายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล<br>นางสาวประพีร์ อังกินันทน์
| secretary =
| website = [http://www.oag.go.th สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน]
| footnote =
34,739

การแก้ไข