ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางแยกต่างระดับบางบัวทอง"

== รูปแบบของทางแยกต่างระดับ ==
* สะพานข้ามทางหลวงของ[[ถนนกาญจนาภิเษก]] ช่วง[[อำเภอบางใหญ่]]-[[อำเภอบางปะอิน]]
* ถนนระดับดิน จาก[[ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี]] มุ่งหน้าถนนกาญจนาภิเษก ไป[[ตลิ่งชัน]] [[อำเภอบางใหญ่]] และถนนบางคูวัด-บางบัวทอง ไป[[จังหวัดปทุมธานี]] [[สะพานนนทบุรี]]
* ถนนระดับดินผ่านตลอดของถนนทุกสายเมื่อเลี้ยวซ้ายเข้าถนนที่อยู่ติดกัน
* การเดินรถในทิศทางอื่นที่ไม่มีสะพานข้ามทางแยกหรือถนนระดับดินเข้าหาโดยตรง ให้กลับรถหลังจากผ่านทางแยกแล้วเข้าสู่ทิศทางที่ต้องการ
ผู้ใช้นิรนาม