ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การตักบาตร"

เพิ่มขึ้น 928 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
</gallery>
 
== เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในการตักบาตร == [[ไฟล์:Buddhist child 13.jpg‎|right|150px|]]
คำว่าตักบาตรนั้น สามารถที่จะเรียกว่าใส่บาตรก็ได้ ในบางที่มีคนสงสัยว่าตกลงแล้วเรียกว่าตักบาตรหรือใส่บาตรกันแน่ - ก็ว่ากันว่าคำว่าตักบาตรนั้นมาจากกิริยาอาการที่ใช้ทัพพีตักข้าวใส่บาตรพระ แต่ในปัจจุบันนี้เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ผู้คนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบมากขึ้น ผู้คนจึงนำข้าวสารหรือของอื่นๆ ใส่ถุงหรือกล่อง เมื่อถึงเวลาตักบาตรจะได้สะดวกที่จะหยิบของใส่ได้ทันที คำว่าใส่บาตรจึงถือว่าเป็นวิวัฒนาการทางภาษาเพื่อสอดคล้องกับยุคปัจจุบัน - สรุปว่าใช้ได้ทั้ง 2 อย่าง
[[ไฟล์:Buddhist child 13.jpg‎|right|150px|]]
'''แก้ไข''' คำว่า "ตักบาตร" นั้น ไม่ควรแก้เป็น "ใส่บาตร" เพราะจะลบประวัติความเป็นมาของคำให้สูญไป เนื่องจาก"ตัก" ในคำนี้ '''พจนานุกรมฉบับราชบีัณฑิตยสถานราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542''' หน้า 448 แสดงความว่า คำ ตัก ใน ตักบาตร มีรูปคำเทียบ (คือใกล้เคียง)กับคล้ายคำภาษาเขมร- "ฏาก่"ฎาก่ ซึ่งแปลมีความหมายว่า "วางลง" จึงน่าจะสันนิษฐานได้ว่า เป็นคำยืมจากภาษาเขมร เพื่อใช้เป็นกิริยาอย่างสุภาพ (คือ "วาง" ไม่ใช่ "ใส่") ต่อพระสงฆ์ ตามวัฒนธรรมไทยที่มักใช้คำสุภาพเฉพาะบุคคลมี่ควรยกย่อง ดังเช่นศัพท์เฉพาะพระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก เช่น ฉัน-กิน จำวัด-นอน
 
ตามปกติผู้คนจะถือว่า ของที่นำมาถวายพระจะต้องเป็นของที่ดีที่สุดเสมอ ดังนั้นผู้คนจะจัดเตรียมทานที่ดีที่สุดตามกำลังที่หาได้ นอกจากนี้ยังมีความเชื่อพิเศษเล็กน้อยเกี่ยวกับทานที่ให้ (ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล) เช่น ข้าวที่ถวายพระนั้นควรจะเป็นข้าวที่หุงสุกใหม่ๆ ร้อนๆ ยิ่งข้าวร้อนเท่าไหร่บุญกุศลจะยิ่งแรงมากขึ้นเท่านั้น, ถวายน้ำตาลแก่พระเพื่อที่จะส่งผลให้ชีวิตคู่มีความหวานสดชื่นดั่งน้ำตาล เป็นต้น
 
2

การแก้ไข