ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มูลนิธิกระจกเงา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
}}
 
'''มูลนิธิกระจกเงา''' ({{lang-en|The Mirror Foundation}}) เป็น[[องค์การพัฒนาเอกชน]] ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทยในตำบลแม่ยาวของ[[จังหวัดเชียงราย]] โดยจุดมุ่งหมายขององค์กรคือการช่วย[[ชาวเขา (ประเทศไทย)|ชาวเขา]]รอบๆ พื้นที่ ที่มีปัญหาอย่างเช่น ด้านสัญชาติ, ยาเสพติด, การกัดกร่อนทางวัฒนธรรม รวมถึงการค้ามนุษย์ของเด็กและสตรีผ่านทางหลายโครงการ มูลนิธินี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 และดำเนินการมากว่า 15 ปีในการส่งเสริมสิทธิของชาวเขากับเว็บไซต์ บ้านนอก.คอม โดยได้มีการรับอาสาสมัครในท้องถิ่นและเงินบริจาคเพื่อออกเดินทางไปช่วยเหลือ ที่หมู่บ้านของชาวเขา
 
องค์การกับเว็บไซต์นี้ เป็นหนึ่งในส่วนที่ได้รับความสนใจมากที่สุดในประเทศไทย ตามหนังสือ ''Empowering Marginal Communities with Information Networking'' ในปี พ.ศ. 2549 โดยมีการกล่าวถึงตัวอย่างของการใช้อินเตอร์เน็ตที่มีศักยภาพสำหรับการ "ส่งเสริมบุคคลชาวพื้นเมืองให้สามารถเข้าถึงเวทีทางการเมือง และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับบุคคลชาวพื้นเมืองซึ่งเป็นปัญหาในระดับชาติ"<ref name=Empowering>{{cite book | first = Hakikur | last = Rahman | title = Empowering Marginal Communities with Information Networking | publisher = Idea Group Inc | year = 2006 | isbn = 1591406994 | url = http://books.google.com/books?id=RLdtjVz370EC&pg=PA138&dq=%22The+Mirror+Art+Group%22&client=firefox-a | page = 138}}</ref> พ.ศ. 2544 หนังสือ ''Towards Financial Self-reliance: A Handbook on Resource Mobilization for Civil Society Organizations in the South'' ได้นำเสนอองค์กรนี้เป็นกรณีศึกษาในการระดมทรัพยากรสำหรับการพัฒนาชุมชนผ่านทางอินเตอร์เน็ต<ref>{{cite book | last = Holloway | first = Richard | title = Towards Financial Self-reliance: A Handbook on Resource Mobilization for Civil Society Organizations in the South | publisher = Earthscan | year = 2001 | isbn = 1853837733 | page = 147 | url = http://books.google.com/books?id=5OykBupN3DgC&pg=PA147&dq=%22Mirror+Arts+Group%22#PPA147,M1}}</ref>
 
== โครงการ ==
โครงการที่ดำเนินการของมูลนิธิประกอบด้วย การช่วยเป็นสื่อกลางในการยื่นเรื่องขอสัญชาติไทยระหว่างชาวเขากับรัฐบาล<ref>{{cite news | last = Silp | first = Sai | title = Proposals seek changes to Thai citizenship law | work = [[The Irrawaddy]] | url = http://www.irrawaddy.org/article.php?art_id=6338 | date = 2006-11-15 | accessdate = 2008-10-26}}</ref><ref>{{cite news | last = Macan-Markar | first = Marwaan | title = Thailand: Native hill tribes lack basic rights of other Thais | work = Inter Press Service English News Wire |url = http://www.highbeam.com/doc/1P1-51966412.html | date = 2002-04-10 | accessdate = 2008-10-26}}</ref> โดยพยายามค้นหาและรวบรวมบุคคลสูญหาย ซึ่งหลายคนตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์จากใครบางคนที่พวกเขารัก<ref>{{cite news | last = Hongthong | first = Pennapa | title = The fight to rescue those who've disappeared | work = [[The Nation (Thailand)|The Nation]] | url = http://nationmultimedia.com/2008/05/08/national/national_30072485.php | date = 2008-05-08 | accessdate = 2008-10-26}}</ref> และการสร้างความตระหนักถึงการค้ามนุษย์ดังกล่าว โครงการต่อต้านการค้าเด็กและสตรีจึงทำการช่วยให้ความรู้แก่ประชาชนถึงปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์นี้ รวมทั้งให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการให้เงินขอทานอาจเป็นการเติมเชื้อเพลิงทาง อาชญากรรม เนื่องด้วยเด็กขอทานจำนวนมากถูกใช้เป็นเครื่องมือสำหรับผู้แสวงประโยชน์จาก เด็กเพื่อประโยชน์ของตนเอง<ref>{{cite web | last = Xiaodan | first = Du | title = Migrant workers and trafficking (III): Human trafficking in Asia | work = CCTV International | url = http://www.cctv.com/program/asiatoday/20070123/105508.shtml | date = 2007-01-20 | accessdate = 2008-10-26}}</ref><ref>{{cite news | last = Staff | title = Cash hand-outs 'only fuel crime, trafficking'. | work = [[Bangkok Post]] | date = 2005-02-26 | accessdate = 2008-10-26 | url = http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-18911731_ITM}}</ref> มูลนิธิได้ทำงานในโครงการด้านไอซีที ด้วยการสอนทักษะคอมพิวเตอร์ให้แก่ชาวเขาท้องถิ่นทั่วภูมิภาคเชียงราย รวมถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นสึนามิในปี พ.ศ. 2547 อีกด้วย<ref>{{cite web | last = Abennet | title = Microsoft battles slavery in Asia | work = IT World | url = http://www.itworld.com/060616msbattlesslavery | date = 2006-06-16 | accessdate = 2008-10-26}}</ref> และทางมูลนิธิยังทำโครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ที่บ้านจะแลและพิพิธภัณฑ์ชนเผ่า ผ่านทางเว็บไซต์ www.hilltribe.org ซึ่งทำหน้าที่เป็นเสมือนเรือในการรักษาวัฒนธรรมของชาวเขาสู่อนาคตต่อไป<ref>{{cite news | last = Chinvarakorn | first = Vasana | title = We Care: The Living Museum | work = Bangkok Post | url = http://www.sri.cmu.ac.th/ethnic/en/page.php?id=702&tid=1027&type=13 | date = 2007-06-02 | accessdate = 2008-10-26}}</ref>
 
เว็บไซต์ ของมูลนิธินอกเหนือจากนี้ยังได้ให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิ และประเด็นการค้นหาที่อยู่ รวมถึงเป็นช่องทางสำหรับชาวเขารอบพื้นที่ในการจำหน่ายงานศิลปะและงานฝีมือ ของพวกเขาในรูปแบบออนไลน์<ref>{{cite news | last = Macan-Markar | first = Marwaan | title = Hill tribes try high-tech to preserve way of life | agency = Interpress Service | date = 2003-07-15 | accessdate = 2008-10-26 | url = http://www.accessmylibrary.com/coms2/summary_0286-6971959_ITM}}</ref>
 
โครงการ ที่ผ่านมาของมูลนิธิได้รวมถึงศูนย์อาสาสมัครสึนามิ (TVC) ซึ่งก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2548 โดยความร่วมมือจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่[[เทศบาลเมืองพังงา]] สำหรับการช่วยเหลือฟื้นฟูและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนตลอดจนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก[[แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย พ.ศ. 2547|สึนามิในช่วงปลาย พ.ศ. 2547]] <ref>{{cite news | last = Barnes | first = Pathomkanok | title = NGO workers – committed to fight for just causes | date = 2005-07-17 | url = http://www.nationmultimedia.com/2005/07/17/headlines/index.php?news=headlines_18057152.html | accessdate = 2008-10-16 | work = The Nation}}</ref><ref>{{cite news | last = Staff | title = Tsunami aftermath: Volunteers adjust to morgue shift | work = Bangkok Post | url = http://moreresults.factiva.com/results/index/index.aspx?ref=BKPOST0020050121e11l0000i | date = 2005-01-21 | accessdate = 2008-10-26}}</ref>