ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติเม็กซิโก"

| style="width:160px; text-align:center;"|[[ไฟล์:1821 Bandera Trigarante AGN.svg|120px|border]]
| style="width:160px; text-align:center;"|[[ไฟล์:Flag Trigarante Army.png|120px|border]]
| style="width:160px; text-align:center;"|[[ไฟล์:Flag of the Iturbide's Government.svg|120px|border]]
| style="width:160px; text-align:center;"|[[ไฟล์:Estandarte de las Tres Garantías.png|120px|border]]
|-
| align=center|ธงประจำกองทัพสามผู้คุ้มกัน (ดาวสีทอง8แฉก)
| align=center|ธงประจำกองทัพสามผู้คุ้มกัน (ดาวสีทอง5แฉก)
| align=center|ธงชัยประจำกองทัพสามผู้คุ้มกัน (ดาวสีทอง5แฉก)
| align=center|ธงประจำกองทัพสามผู้คุ้มกัน ([[จักรวรรดิเม็กซิโกที่ 1]])
| align=center|ธงชัยประจำกองทัพสามผู้คุ้มกัน (จักรวรรดิเม็กซิโกที่ 1)
|}
|}
 
เมื่อมีการตรารัฐบัญญัติว่าด้วยตราแผ่นดิน ธงชาติ และเพลงชาติ เป็นครั้งแรกใน [[พ.ศ. 2417]] ในมาตรา 3 ของกฎหมายดังกล่าวไม่ได้กำหนดความหมายของธงชาติอย่างเป็นทางการไว้ ทำให้มีการนิยามความหมายของสีธงขึ้นมาตามแหล่งต่างๆ ตามแต่ที่จะมีการกำหนดขึ้น ทั้งนี้ ได้ปรากฏว่ากลุ่มองค์กรต่างๆ ได้ใช้สีธงชาติอยู่ในเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ขององค์กรตนเองอยู่ทั่วไป
 
{| cellpadding="0" cellspacing="0" style="margin:auto; border:1px solid #ccc; background:#fff;"
|-
|
{| cellspacing=3 cellpadding=3 style="background:#fff;"
|-
| style="width:160px; text-align:center;"|[[ไฟล์:Flag of the Iturbide's Government.svg|120px|border]]
| style="width:160px; text-align:center;"|[[ไฟล์:Estandarte de las Tres Garantías.png|120px|border]]
| style="width:160px; text-align:center;"|[[ไฟล์:Flag of the Iturbide's Infantry.svg|120px|border]]
|-
| align=center|ธงประจำกองทัพสามผู้คุ้มกัน ([[จักรวรรดิเม็กซิโกที่ 1]])
| align=center|ธงชัยประจำกองทัพสามผู้คุ้มกัน (จักรวรรดิเม็กซิโกที่ 1)
| align=center|ธงประจำกองทหารราบแห่งกองทัพสามผู้คุ้มกัน (จักรวรรดิเม็กซิโกที่ 1)
|}
|}
 
== ประวัติ ==
ผู้ใช้นิรนาม