ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรม (ศาสนาพุทธ)"

add related articles
(add related articles)
 
การศึกษาพุทธศาสนาในระดับนานาชาติในปัจจุบัน เป็นที่สนใจของตะวันตกอย่างกว้างขวาง หลังจากมีการจัดตั้ง[[สมาคมบาลีปกรณ์]] และองค์กรพุทธต่างๆ ขึ้นมามากมายหลายแห่ง ทั้งใน[[อังกฤษ]] [[ฝรั่งเศส]] [[สหรัฐอเมริกา]] [[เยอรมนี]] ฯลฯ เพื่อค้นคว้าหลักพุทธธรรมที่ปรากฏในคัมภีร์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น [[ภาษาบาลี]] [[ภาษาสันสกฤต]] [[ภาษาทิเบต]] และ [[ภาษาจีน]] ทำให้การศึกษาพุทธธรรมขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันนี้ มหาวิทยาลัยทั้งยุโรปและอเมริกาหลายแห่งอาจเปิดสอนพุทธธรรมทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี
 
== บทความที่เกี่ยวข้อง ==
* [[ไตรสิกขา]]
 
== อ้างอิง ==
350

การแก้ไข