ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรม (ศาสนาพุทธ)"

 
สำหรับคำศัพท์ในพุทธศาสนาทั้งหมด "ธรรมะ" มีความหมายที่กว้าง ครอบคลุมมากที่สุด[http://www.buddhanet.net/cmdsg/getting4.htm]
ธรรมะ จะช่วยปลูกสร้าง ความรู้ และ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ กฎและหลักการที่เชื่อมโยงความจริงต่างๆ ปรากฎการณ์ต่างๆ บุคคลต่างๆเข้าด้วยกัน และปฎิสัมพันธ์ระหว่างกัน นอกจากนั้น ธรรมะยังจะช่วยเพาะบ่ม การฝึกฝนการใช้ชีวิต ภายใต้กฎและหลักการนั้น อย่างสมดุลย์และกลมกลืนเข้าด้วยกัน
นอกจากนั้น ธรรมะยังจะช่วยเพาะบ่ม การฝึกฝนการใช้ชีวิต ภายใต้กฎและหลักการนั้น อย่างสมดุลย์และกลมกลืน
 
== การค้นพบธรรมะของพระพุทธเจ้า ==
350

การแก้ไข