ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระธรรม (ศาสนาพุทธ)"

(พระธรรมคุณ)
== พระธรรมคุณ ==
 
พระพุทธธรรมนั้นมีคุณประโยชน์ลักษณะสำคัญอยู่ 6 อย่างคือ:
 
* สวากขาโต (Pali: Svakkhato). พระธรรมไม่ใช้ปรัชญาที่ปรุงแต่งขึ้น แต่เป็นกฎธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าท่านวิเคราะห์, สรุป, และอธิบาย ออกมาอย่างเที่ยงตรง ดังนั้นจึงเป็นคุณทั้งจุดเริ่มต้น--ศีล (Sīla หลักการของความถูกต้อง), เป็นคุณทั้งตอนกลาง--สมาธิ (Samadhi ความมุ่งมั่นจดจ่อ) และ เป็นคุณทั้งตอนปลาย--ปัญญา (Pańña — ความเฉลียดฉลาด การรู้คิด การไตร่ตรอง ความรู้ซึ้ง).
350

การแก้ไข