ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ"

เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
 
{{ต้องการหมวดหมู่}}
'''เขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกายหนเหนือ''' หมายถึง การปกครองคณะสงฆ์ที่แบ่งการปกครองในระดับต่าง ๆ อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์
[[พ.ศ. 2505]] ฉบับแก้ไข [[พ.ศ. 2534]] ที่จัดแบ่งการปกครองคณะสงฆ์เป็นระดับ คือ เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ในส่วนการปกครองสูงสุดในส่วนภูมิภาคเป็นการแบ่งการปกครองในระดับหน ที่แบ่งเป็น 4 หน คือ หนใต้ หนเหนือ หนตะวันออก หนกลาง โดยมีเจ้าคณะผู้ปกครอง 1 รูปเป็นผู้ปกครอง โดยมี[[สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์]] [[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]] เป็น[[เจ้าคณะหนเหนือ]]ที่ปกครองดูแลทั้ง 4 ภาค การปกครองหนเหนือ จะประกอบด้วย 4 เขตปกครองในระดับภาค และมีเจ้าคณะภาคเป็นผู้ปกครองดูแล ได้แก่
* ภาค 7 มี 3 จังหวัด คือ [[เชียงใหม่]] [[ลำพูน]] [[แม่ฮ่องสอน]]
=
== ประวัติ ===
{{โครง|ส่วน}}
 
== อำนาจหน้าที่ ==
|2 || [[พระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.7)]]||[[วัดปทุมคงคา]]|| [[-]] || [[ปัจจุบัน]] || align=left| รองรูปที่ 1
|-
| 3 || [[พระเทพวรสิทธาจารย์ (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.7)]]||[[วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ]]|| [[-]] || [[ปัจจุบัน]] || align=left|รองรูปที่ 2
|}
 
* [http://www.kalyanamitra.org/daily/dhamma/index.php?option=com_content&task=view&id=2541&Itemid=99999999 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ปฐมสมเด็จแดนล้านนา]
 
[[หมวดหมู่: การปกครองของคณะสงฆ์ไทย]]
[[หมวดหมู่ : เขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกายหนเหนือ]]
[[หมวดหมู่: ระบบการปกครองทางศาสนา]]
[[หมวดหมู่: พระสงฆ์ไทย]]
[[หมวดหมู่:ระบบการปกครองของศาสนาพุทธ]]
{{โครง|ส่วน}}
5,414

การแก้ไข