ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[พ.ศ. 2505]] ฉบับแก้ไข [[พ.ศ. 2534]] ที่จัดแบ่งการปกครองคณะสงฆ์เป็นระดับ คือ เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ในส่วนการปกครองสูงสุดในส่วนภูมิภาคเป็นการแบ่งการปกครองในระดับหน ที่แบ่งเป็น 4 หน คือ หนใต้ หนเหนือ หนตะวันออก หนกลาง โดยมีเจ้าคณะผู้ปกครอง 1 รูปเป็นผู้ปกครอง โดยมี[[สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์]] [[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]] เป็น[[เจ้าคณะหนเหนือ]]ที่ปกครองดูแลทั้ง 4 ภาค การปกครองหนเหนือ จะประกอบด้วย 4 เขตปกครองในระดับภาค และมีเจ้าคณะภาคเป็นผู้ปกครองดูแล ได้แก่
* ภาค 4 มี 4 จังหวัด [[นครสวรรค์]] [[พิจิตร]] [[กำแพงเพชร]] [[เพชรบูรณ์]]
* ภาค 5 มี 4 จังหวัด คือ [[สุโขทัย]] [[พิษณุโลก]] [[ตาก]] [[อุตรดิตถ์]]
* ภาค 6 มี 5 จังหวัด คือ [[ลำปาง]] [[เชียงราย]] [[พะเยา]] [[แพร่]][[น่าน]]
* ภาค 7 มี 3 จังหวัด คือ [[เชียงใหม่]] [[ลำพูน]] [[แม่ฮ่องสอน]]
=
== ประวัติ ==
รอข้อมูล
{{โครง|ส่วน}}
 
== อำนาจหน้าที่ ==
{{โครง|ส่วน}}
รอข้อมูล
 
== อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ==
* [http://www.benchamabophit.com/portal.php?mod=view&aid=43 สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สุวรรณ สุวณฺณโชโต พ.ศ. 2463-2537 เปรียญธรรม 7 ประโยค)] [[วัดเบญจมบพิตรสถิตมหาสีมาราม]] [[กรุงเทพมหานคร]] ดำรงตำแหน่งระหว่าง พ.ศ. 2530-2537
 
== เจ้าคณะใหญ่หนเหนือปัจจุบัน ==
* [[สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์]] [[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]] เป็น[[เจ้าคณะหนเหนือ]] รูปปัจจุบัน ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2537-ปัจจุบัน
5,414

การแก้ไข