ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
=== เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ภาค 6 ===
ปกครอง สั่งการ บังคับบัญชาคณะสงฆ์ใน 4 จังหวัด คือ [[เชียงราย]] [[พะเยา]] [[แพร่]] [[น่าน]]
* พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6) [[วัดพระแก้ว]] ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
* พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส ป.ธ.9 Ph.D.) [[วัดนางชี]] แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 1
3,554

การแก้ไข