ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ"

! width="20"| ที่ || width="225"| รายนาม/สมณศักดิ์ ||width="180"| วัด|| width="80"| เริ่มวาระ|| width="80"| สิ้นสุดวาระ || หมายเหตุ
|-
| [[ไฟล์:Royal Arms of Cambdia.svg|1]] || [[พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสฺสโน ป.ธ.6)]] ||[[วัดพระแก้ว]]|| [[พ.ศ. 2537-]] || [[ปัจจุบัน]] || align=left|
|-
|2 || [[พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส ป.ธ.9 Ph.D.)]] ||[[วัดนางชี]]|| [[-]] || [[ปัจจุบัน]] || align=left| รองรูปที่ 1
3,608

การแก้ไข