ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ"

* '''[[พระธรรมปัญญาภรณ์]]''' (สุชาติ ธมฺมรตโน ป.ธ.๙) '''[[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]] เป็น [[เจ้าคณะภาค]]'''ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2539]]-ปัจจุบัน
* '''พระธรรมเสนานุวัตร''' (บำรุง ฐานุตฺตโร ป.ธ.7) [[วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ]] [[ตำบลในเมือง]] [[อำเภอเมือง]] [[จังหวัดพิษณุโลก]] เป็นรอง[[เจ้าคณะภาค]]'''
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
| colspan = 7 bgcolor=#e0951d| <big><center>'''เจ้าคณะภาค 5'''</big></center>
|- style="background:#cccccc"
! width="20"| ที่ || width="225"| รายนาม/สมณศักดิ์ ||width="180"| วัด|| width="80"| เริ่มวาระ|| width="80"| สิ้นสุดวาระ || หมายเหตุ
|-
| [[ไฟล์:Royal Arms of Cambdia.svg|1]] || [[สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์]] ป.ธ.9||[[วัดปากน้ำ]]|| [[พ.ศ. 2537]] || [[ปัจจุบัน]] || align=left|
|}
 
 
=== เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ภาค 6 ===
* พระราชปัญญาภรณ์ (สิงห์คำ ชยวํโส ป.ธ.9 Ph.D.) [[วัดนางชี]] แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 1
* พระราชวรมุนี (พล อาภากโร ป.ธ.9 PH.D) [[วัดสังเวชวิศยาราม]] แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 2
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
| colspan = 7 bgcolor=#e0951d| <big><center>'''เจ้าคณะภาค 6 '''</big></center>
|- style="background:#cccccc"
! width="20"| ที่ || width="225"| รายนาม/สมณศักดิ์ ||width="180"| วัด|| width="80"| เริ่มวาระ|| width="80"| สิ้นสุดวาระ || หมายเหตุ
|-
| [[ไฟล์:Royal Arms of Cambdia.svg|1]] || [[สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์]] ป.ธ.9||[[วัดปากน้ำ]]|| [[พ.ศ. 2537]] || [[ปัจจุบัน]] || align=left|
|-
|2 || [[พระเทพญานมุนี (วิศิษฏ์ ปญฺญาปโชโต )]] ป.ธ.6||[[วัดวรนาถบรรพต]]|| [[-]] || [[ปัจจุบัน]] || align=left| รองรูปที่ 1
|-
| 3 || [[พระราชสุตาภรณ์ (ประชัน ฐิตปญฺโญ)]] ป.ธ.5||[[วัดปากน้ำ]]|| [[พ.ศ. 2552]] || [[ปัจจุบัน]] || align=left|รองรูปที่ 2
|}
 
=== เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ภาค 7 ===
* พระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.7) วัดปทุมคงคา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100 รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 1
* พระเทพวรสิทธาจารย์ (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.7) วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 รองเจ้าคณะภาค อันดับที่ 2
{| border="1" cellpadding="4" cellspacing="1" style="margin: 1em 1em 1em 0; background: #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; text-align:center; border-collapse: collapse; font-size: 95%;"
| colspan = 7 bgcolor=#e0951d| <big><center>'''เจ้าคณะภาค 7'''</big></center>
|- style="background:#cccccc"
! width="20"| ที่ || width="225"| รายนาม/สมณศักดิ์ ||width="180"| วัด|| width="80"| เริ่มวาระ|| width="80"| สิ้นสุดวาระ || หมายเหตุ
|-
| [[ไฟล์:Royal Arms of Cambdia.svg|1]] || [[พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ]] ป.ธ.9||[[วัดปากน้ำ]]|| [[-]] || [[ปัจจุบัน]] || align=left|
|-
|2 || [[พระธรรมคุณาภรณ์ (พิมพ์ ญาณวีโร ป.ธ.7)]]||[[วัดปทุมคงคา]]|| [[-]] || [[ปัจจุบัน]] || align=left| รองรูปที่ 1
|-
| 3 || [[พระเทพวรสิทธาจารย์ (ธงชัย สุวณฺณสิริ ป.ธ.7)]]||[[วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ]]|| [[-]] || [[ปัจจุบัน]] || align=left|รองรูปที่ 2
|}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
3,497

การแก้ไข