ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ"

(แจ้งต้องการหมวดหมู่ +เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
| [[ไฟล์:Royal Arms of Cambdia.svg|1]] || [[พระธรรมรัตนดิลก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9)]] ||[[วัดสุทัศนเทพวราราม]]|| [[พ.ศ. 2552]] || [[ปัจจุบัน]] || align=left|
|-
|2 [[ไฟล์:Royal Arms of Cambdia.svg|1]] || [[พระเทพญานมุนี (วิศิษฏ์ ปญฺญาปโชโต )]] ป.ธ.6||[[วัดวรนาถบรรพต]]|| [[พ.ศ. 2537-]] || [[ปัจจุบัน]] || align=left| รองรูปที่ 1
|-
| 3[[ไฟล์:Royal Arms of Cambdia.svg|1]] || [[พระราชสุตาภรณ์ (ประชัน ฐิตปญฺโญ)]] ป.ธ.5||[[วัดปากน้ำ]]|| [[พ.ศ. 2552]] || [[ปัจจุบัน]] || align=left|รองรูปที่ 2
|}
 
=== เจ้าคณะผู้ปกครองคณะสงฆ์ภาค 5 ===
3,497

การแก้ไข