ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''เขตปกครองคณะสงฆ์มหานิกายหนเหนือ''' หมายถึง การปกครองคณะสงฆ์ที่แบ่งการปกครองในระดับต่าง ๆ อันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 ฉบับแก้ไข พ.ศ.2534 ที่จัดแบ่งการปกครองคณะสงฆ์เป็นระดับ คือ เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ในส่วนการปกครองสูงสุดในส่วนภูมิภาคเป็นการแบ่งการปกครองในระดับหน ที่แบ่งเป็น 4 หน คือ หนใต้ หนเหนือ หนตะวันออก หนกลาง โดยมีเจ้าคณะผู้ปกครอง 1 รูปเป็นผู้ปกครอง โดยมี[[สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์]] [[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]] เป็น[[เจ้าคณะหนเหนือ]]ที่ปกครองดูแลทั้ง 4 ภาค การปกครองหนเหนือ จะประกอบด้วย 4 เขตปกครองในระดับภาค และมีเจ้าคณะภาคเป็นผู้ปกครองดูแล ได้แก่
[[พ.ศ. 2505]] ฉบับแก้ไข [[พ.ศ. 2534]] ที่จัดแบ่งการปกครองคณะสงฆ์เป็นระดับ คือ เจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล เจ้าอาวาส ในส่วนการปกครองสูงสุดในส่วนภูมิภาคเป็นการแบ่งการปกครองในระดับหน ที่แบ่งเป็น 4 หน คือ หนใต้ หนเหนือ หนตะวันออก หนกลาง โดยมีเจ้าคณะผู้ปกครอง 1 รูปเป็นผู้ปกครอง โดยมี[[สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์]] [[วัดปากน้ำภาษีเจริญ]] เป็น[[เจ้าคณะหนเหนือ]]ที่ปกครองดูแลทั้ง 4 ภาค การปกครองหนเหนือ จะประกอบด้วย 4 เขตปกครองในระดับภาค และมีเจ้าคณะภาคเป็นผู้ปกครองดูแล ได้แก่
* ภาค 4 มี 4 จังหวัด [[นครสวรรค์ พิจิตร]] [[กำแพงเพชร]] [[เพชรบูรณ์]]
* ภาค 5 มี 4 จังหวัด คือ [[สุโขทัย]] [[พิษณุโลก]] [[ตาก]] [[อุตรดิตถ์]]
5,509

การแก้ไข